Welkom bij de EKSS Community

Inloggen

Over EKSS

De door EKSS getrainde experts blijven via een afgeschermde community in verbinding met de organisatie en met elkaar. Aldus ontstaat een netwerk van onderwijsdeskundigen die elkaar kunnen helpen en verder brengen in het effectief begeleiden van kinderen van (ge)scheiden(de) ouders.